Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2024

Ban điều hành CLB

 Trân trọng công bố và giới thiệu Ban Điều hành Starlake Running Club vừa được thông qua: 1. Chủ tịch CLB nhiệm kì 5/2024-5/2025 là anh Dương Văn Hưng 2. Chủ tịch Hưng chỉ định thủ quỹ và ekip điều hành từ nhóm Ban điều hành được đề cử hoặc bất cứ thành viên nào phù hợp trong thời gian tới. 3. Ngoài Chủ tịch, BĐH được đề cử và thông qua gồm:  - Anh Phạm Tiến Minh  - Anh Trần Quốc Long  - Anh Hoàng Quang Huy - Chị Vũ Thị Thanh Hiền  - Anh Nguyễn Huy Quang  - Anh Văn Đức Phú  - Chị Nguyễn Thị Trang  - Chị Nguyễn Thị Anh  - Chị Lê Phương Linh  Đáng chú ý là BĐH đã thông qua đề cử anh Phạm Tiến Minh sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch giai đoạn 5/2025-5/2026.  Các thành viên BĐH khác sẽ cùng nhau thống nhất nhận nhiệm vụ ở giai đoạn sau.  4. TBC cùng ace thành viên chúc mừng tân Chủ tịch và BĐH, đặt kì vọng vào BĐH mới, giữ ổn định hoạt động CLB, tăng số lượng thành viên chính thức, kết nối t/v cũ và mới, tăng cường giao lưu học học với CLB khác, nâng cao hình ảnh clb Starlake, thúc đẩy t/v luyệ